Extras

8 SHI TAIJIQUAN 八式太极拳


1. Dao juan gong 倒卷肱

2. Ye ma fen zong 野马分鬃

3. Lou xi ao bu 搂膝拗步

4. Yun shou 云手

5. Jin ji du li 金鸡独立

6. Deng jiao 蹬脚

7. Lan que wei 揽雀尾

8. Shou shi 收势

24 SHI TAIJIQUAN 二十四式太极拳


1. Qi shi 起势

2. Zuo you ye ma fen zong 左右野马分鬃

3. Bai he liang chi 白鹤亮翅

4. Zuo you lou xi ao bu 左右搂膝拗步

5. Shou hui pi pa 手挥琵琶

6. Zuo you dao juan gong 左右倒卷肱

7. Zuo lan que wei 左揽雀尾

8. You lan que wei 右揽雀尾

9. Dan bian 单鞭

10. Yun shou 云手

11. Dan bian 单鞭

12. Gao tan ma 高探马

13. You deng jiao 右蹬脚

14. Shuang feng guan er 双峰贯耳

15. Zhuan shen zuo deng jiao 转身左蹬脚

16. Zuo xia shi du li 左下式独立

17. You xia shi du li 右下式独立

18. Zuo you chuan suo 左右穿梭

19. Hai di zhen 海底针

20. Shan tong bei 闪通背

21. Zhuan shen ban lan chui 转身搬拦捶

22. Ru feng si bi 如封似闭

23. Shi zi shou 十字手

24. Shou shi 收势

一五步拳 Wu bu quan

  1. 抱拳起势 Bao quan qi shi
  2. 左弓步搂手冲拳 Zuo gong bu lou shou chong quan
  3. 弹腿冲拳 Tan tui chong quan
  4. 马步架掌冲拳 Ma bu jia zhang chong quan
  5. 转身丁步盖掌 Zhuan shen ding bu gai zhang
  6. 撤步歇步冲拳 Che bu xie bu chong quan
  7. 提膝穿掌 i xi chuan zhang
  8. 扑步穿掌 Pu bu chuan zhang
  9. 上步虚步勾手亮掌 Shang bu xu bu gou shou liang zhang
  10. 并步抱拳收势 Bing bu bao quan shou shi

二规定拳 Gui ding quan


第一段 Part 1

1. 弓步十字推掌 Gong bu shi zi tui zhang

2. 丁字步抱拳 Ding zi bu bao quan

3. 抡臂砸拳 Lun bi za quan

4. 正踢腿 Zheng ti tui

5. 翻腰弓步撩拳 Fan yao gong bu liao zhang

6. 虚步亮掌 Xu bu liang zhang

7. 上步并步对拳 Shang bu bing bu dui quan

8. 提膝双劈拳 Ti xi shuang pi quan

9. 震脚马步架截拳 Zhen jiao ma bu jia jie quan

10. 抓手摆掌仆步弓步上架冲拳 Zhua shou ba zhang pu bu gong bu shang jia chong quan

11.提膝亮翅 Ti xi liang chi

12.前跃步仆步搂手弓步冲拳 Qian yue bu pu bu lou shou gong bu chong quan

13.弹腿冲拳 Tan tui chong quan

14. 叉步盖歇步冲拳 Cha bu gai xie bu chong quan

15. 提膝仆步穿掌 Ti xi pu bu chuan zhang

16. 上步腾空飞脚 Shang bu teng kong fei jiao

17. 提膝穿手亮翅(掌) Ti xi chuan shou liang zhang


第二段 part 2

18. 抡臂转身穿手歇步亮拳Lun bi zhuan shen chuan shou xie bu liang zhang

19. 侧踹腿 Ce chuai tui

20. 弓步压肘 Gong bu ya zhou

21. 提膝探身扣拳 Ti xi tan shen kou quan

22. 震脚弓步双推掌 Zhen jiao gong bu shuang tui zhang

23. 后扫腿 Hou sao tui

24. 扑步穿掌上步箭弹 Pu bu chuan zhang shang bu jian tan

25. 提膝侧倾栽拳上架 Ti xi ce qing jie quan shang jia

26. 转身勾手抄掌 Zhuan shen gou shou chao zhang

27. 抄掌纵步转身腾空摆莲 Chao zhang zong bu zhuan shen teng kong bai lian

28. 乌龙盘打Wu long pan da

29. 弓步上冲拳 Gong bu shang chong quan


第三段 part 3

30. 弧形步推掌 Hu xing bu tui zhang

31. 里合腿弓步勾手推掌 Li he tui gong bu gou shou tui zhang

32. 回身震脚弓步连环冲拳 Hui shen zhen jiao gong bu lian huan chong quan

33. 弓步贯拳 Gong bu guan quan

34. 并步推掌 Bing bu tui zhang

35. 旋风脚马步架冲拳 Xuan feng jiao ma bu jia chong quan

36. 跳转身仆步切掌 Zhuan shen pu bu qie zhang

37. 上步单拍脚 Shang bu dan pai jiao

38. 弓步顶肘 Gong bu ding zhou


第四段 part 4

39. 击步撩掌 Ji bu liao zhang

40.蹬腿推掌 Deng tui tui zhang

41. 扣腿架掌冲拳 Kou tui jia zhang chong quan

42. 抡臂砸拳 Lun bi za quan

43. 燕式平衡 Yan shi ping heng

44. 跳转身提膝推掌 Tiao zhuan shen ti xi tui zhang

45. 上步空翻 Shang bu kong fan

46. 转身叉腿勾手弓步推掌 Zhuan shen cha tui gou shou gong bu tui zhang

47. 外摆莲 Wai bai lian

48. 仆步穿手亮掌 Pu bu chuan shou liang zhang

49. 并步勾手 Bing bu gou shou

50. 挑掌跳跃仆腿搂手弓步冲拳 Tiao zhang tiao yue pu tui lou shou gong bu chong quan

51. 抡臂砸拳 Lun bi za quan

52. 虚步架冲拳 Xu bu jia chong quan

53. 退步收势 Tui bu shou shi